Honingproductie

Stedelijke Bijenteelt in Nederland: Tips

Nederland heeft zijn traditie van handmatig bijenteelt bewaard, zelfs na de enorme groei in de agrarische en technologische sector. In tegenstelling tot andere geavanceerde landen verdient Nederland nog steeds inkomsten uit bijenteelt en zijn methoden zijn iets wat bijeboeren over de hele wereld inspireren kunnen.
Vroeger was bijenteelt beperkt tot de gebieden in Nederland die goed boven de zeespiegel waren. Ook vandaag zijn de bijeboomers in Nederland niet met hun bijen in gevangenissen die onlangs uit de zee zijn teruggevorderd. De reden is simpel. De grootschalige landbouw die in die gebieden plaatsvindt, is niet in samenhang met de bijentechniek.
Met de stijging van de bevolking en de dip in de productie van boekweit, kreeg de bijenteelt in Nederland een klap maar het is nog steeds aanwezig door het grote aantal voorouderlijke bijeniers die hun voorouderlijke zaken niet hebben opgegeven. Zelfs de Nederlandse regering werkt aan stimulansen voor de bijenteelt om opnieuw te bloeien.
Als stedelijke imker in Nederland is het misschien niet makkelijk voor uw bedrijf om te slagen, maar als u de populariteit van honing in Europa in overweging neemt, beseffen u dat de moeite de moeite waard is. U kunt deze volgende tips volgen:

1. Gebruik oude fijne kamkorven

Nederlandse bijenteeltjes zijn een van de enige mensen van hun soort om nog steeds oude, gekamde korfkorven te gebruiken. Veel mensen beschouwen dit als een backdated en je zou denken dat dit oxymoronic is, gezien het feit dat we het over stedelijke bijenteelt hebben. Ze weten echter wel wat het beste geschikt is voor hun land. Soms om te vorderen moet je vasthouden aan de kennis van je voorouders. Ze gebruiken grotere skeps dan die in Groot-Brittannië. Nederland is ook grotendeels vrij van broedziekten die bijeboeren dwingen om moderne preventiemethoden te gebruiken. De scheppistische traditie is synoniem met de Nederlandse bijenteelt, en als je in de tijd van vandaag wilt slagen, moet je niet afwijken van deze geteste methodes.

2. Handhaving van de kwaliteit van de honing:

Europa is nu in een frenzy over nepige honing die nu echt en pure honing des te waardevolder maakt. U zou de zuiverheid moeten bevorderen tussen uw bijbehorende bijen en uw eigen normen handhaven. U moet standaardisatie en certificering aanmoedigen als u een loyale klantenbasis wilt vestigen.

3. Leer een nieuwe vaardigheid:

Blijf nooit stilstaan. Je zou altijd moeten denken aan meer manieren om je bedrijf te ontwikkelen, zodat je nooit vast zit in een zakenpot die geen winst ziet. Bijenteelt is niet eenvoudig en heeft veel ingewikkelde facetten die je nog kan weten. Zo leren u nieuwe vaardigheden zoals het opwekken van een koningin, het verdelen van een kolonie of het bouwen van apparatuur, waarmee u uw bijenteeltvaardigheden op nieuwere hoogten kunt verhogen.

4. Schema mite controles

Neem nooit de gezondheid van je korf als vanzelfsprekend. Als toegewijde bijenteur is het uw plicht om regelmatige mitecontroles te regelen, zodat uw korf op een vroeg stadium opgeslagen kan worden als er iets misgaat. Niet alle mijten kunnen worden gedetecteerd zonder professionele hulp.

5. Mentor een jonge bijenteur

Om ervoor te zorgen dat de bijentechniek het licht van de dag zelfs in de toekomstige generaties ziet, neem het zelf aan om een ​​aspirant-bijenteur te mentoren. Niet alleen kun je je kennis opdoen en interessante krullen delen, maar ook kun je dingen ontdekken die je nooit kende.
Als u een bijenteelt bent in Nederland, kunnen de bovengenoemde tips gewoon behulpzaam zijn.

Nederland Bijenteelt hangt nog steeds af van vaste kamveven

Bijenteelt is een vrij populair beroep in Nederland. Na de traditionele structuur en methode hebben de Nederlanders de praktijk behouden en het is nog steeds een essentieel onderdeel van hun economie. Hoewel sommige mensen het als een hobby blijven, voor anderen is het een manier van leven. Nederlandse bijenteelt wordt vaak beschouwd als achterwaarts in vergelijking met de rest van de wereld, maar in werkelijkheid is het een interessante studie. Bijenstanders uit andere landen kunnen onderzoeken over de Nederlandse bijenteeltmethoden om ideeën en tips te krijgen voor hun eigen praktijk.

Voorheen was bijenteelt voornamelijk beperkt tot gebieden die boven de zeespiegel waren. Zelfs nu zijn de landen die uit de zee zijn teruggevorderd, niet de ideale plek voor een bos-bijenteeltpraktijk. Bijenteelt wordt beschouwd als ongeschikt voor de grootschalige landbouw die in deze gebieden voorkomt. Een groot aantal bijenstanders in Nederland gebruikt nog steeds vaste kamkorven, die niet de meest moderne bijenbouw zijn. In tegenstelling tot de meeste progressieve landen is Nederland niet afgeweken van de traditie. Er zijn een aantal redenen voor dit fenomeen.

Groter skeps:

De scheepjes die in Nederland voor bijenteelt worden gebruikt, zijn groter en ruimer dan de praktijken in Groot-Brittannië of andere plaatsen in Europa. Als gevolg daarvan zijn de bijen nooit minder dan de kamer, waardoor het een ideaal systeem is. Als u nieuw bent bij de bijenteelt, zijn zeefjes kunstmatig uit hout of rieten waarin de bijen hun eigen honingraat kunnen bouwen. Hun ontwerp is ingewikkeld en kan worden aangepast aan de behoeften van de bijenbezitter. De Nederlanders verkiezen het beoefenen van bijenteelt.

Geen broedziekten:

In Nederland zijn de bijenkorven minder kans om prooi te vallen voor ziekten die mogelijk zouden kunnen vallen. Het volledige gebrek aan broedziekten die uw gehele honingproductie kunnen schaden, maakt het onnodig dat een bijeboom zich verplaatst naar moderne methoden. Een van de sterkste prikkels om te vertrouwen op geavanceerde bijenteeltprocedures dan de voorouderlijke methoden is de angst voor ziekten. Aangezien dat uit de vergelijking voor de Nederlanders komt, hebben ze de voorkeur aan het gebruik van vaste kamkorven.

Skeps zijn meer draagbaar:

Grote gezondheidslanden liggen dicht bij bijen boerderijen in Nederland. Vanwege de nabijheid voelen veel bijenstanders geneigd hun bijen voor de lingstroming over te dragen. In zo’n situatie is het veel makkelijker om skeps te hebben dan in moderne korwe. De schepen zijn zeer draagbaar, en als bijenteur zul je geen problemen ondervinden om je zwerm bijen te verplaatsen van de ene plaats naar de andere.

Skeps bieden veiligheid:

De acarine ziekte is extreem gevaarlijk voor bijen. Een bijen-stam collectie die zeer geschikt was voor het creëren van bijenteelt, is ooit ongemakkelijk ontsnapt tijdens het ontstaan ​​van deze ziekte. Zo verkiezen de Nederlanders skeps om hun dierlijke bijen te beschermen tegen alle natuurlijke gevaren. De bijenmakers verkiezen de oude methode te volgen die zij binnenkunnen, in plaats van onnodig over te stappen naar een nieuwe.
Nederland bijeboeren houden echt het gezegde dat oud is goud. Voor hen zijn vaste kamkorven hier te blijven!